This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Hợi năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Rất

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Tuất năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được Tuổi

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Dậu năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận được Tuổi xông

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Thân năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy xung khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ khắc Thủy => Không tốt Tuổi xông

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Mùi năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt Tuổi xông

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Ngọ năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Tỵ năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được Tuổi

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Thìn năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt Tuổi xông

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Mão năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được Tuổi

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Sửu năm 2018

Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Tý năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt Tuổi xông

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Dần năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. => Chấp nhận được Tuổi xông

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Tuất năm 2018

Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2020, 2022, 2023, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Giáp Tuất ,

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Thìn năm 2018

Gia chủ tuổi Mậu Thìn năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất không phạm Hoang Ốc. Rất tốt! Tuổi: Mậu Thìn , Mệnh: Đại lâm

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Hợi năm 2018

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2025, 2026, 2027, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Ất Hợi ,

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Mùi năm 2018

Gia chủ tuổi Tân Mùi năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất không phạm Hoang Ốc. Rất tốt! Tuổi: Tân Mùi , Mệnh: Lộ bàng


Xông Đất – Xem Tuổi Xông Đất – Chọn Đất Xem Nhà 2018 – Phong Thủy