Xem Tuổi Làm Nhà 2018

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Tuất năm 2018

Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2020, 2022, 2023, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Giáp Tuất ,

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Thìn năm 2018

Gia chủ tuổi Mậu Thìn năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất không phạm Hoang Ốc. Rất tốt! Tuổi: Mậu Thìn , Mệnh: Đại lâm

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Hợi năm 2018

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2025, 2026, 2027, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Ất Hợi ,

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Mùi năm 2018

Gia chủ tuổi Tân Mùi năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất không phạm Hoang Ốc. Rất tốt! Tuổi: Tân Mùi , Mệnh: Lộ bàng

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Ngọ năm 2018

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2028, 2029, 2030, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Canh Ngọ ,

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Tỵ năm 2018

Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2020, 2021, 2024, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Kỷ Tỵ ,

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Mão năm 2018

Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2019, 2022, 2024, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Đinh Mão ,

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Dần năm 2018

Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2021, 2023, 2024, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Thân năm 2018

Một số năm tốt để bạn tham khảo làm, nhà sửa nhà như sau: 2025, 2031, các năm này đều không phạm Kim Lâu, Hoang

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Sửu năm 2018

Gia chủ tuổi Ất Sửu năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất không phạm Kim Lâu. Rất tốt! Ngày sinh Dương lịch: 25-04-1985Tý, người tuổi

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Dậu năm 2018

Năm 2018 bạn phạm Kim Lâu Lục Súc mà không phạm Hoang Ốc và Tam Tai nên có thể chấp nhận được! Tuổi: Quý Dậu

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Tí năm 2018

Gia chủ tuổi Giáp Tý năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất. Theo quan niệm tuổi Tý mà gặp năm Tuất thì không bị hạn