tuổi thân

Xem tuổi xây nhà tốt cho chủ nhà tuổi Thân năm 2018

Một số năm tốt để bạn tham khảo làm, nhà sửa nhà như sau: 2025, 2031, các năm này đều không phạm Kim Lâu, Hoang

Xem hướng nhà dành cho tuổi Thân năm 2018

Cửa mở sang hướng Bắc có thể giúp chủ nhà thành công hơn trong sự nghiệp. Tuổi: Nhâm Thân , Mệnh: Kiếm phong kim, Giới