tuổi tý nên chọn tuổi nào xông đất

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Hợi năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Rất

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Tỵ năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được Tuổi

Chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Tý năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt Tuổi xông